7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU MEĐUNARODNOG DANA SJEĆANJA NA ROMSKE ŽRTVE PORAJMOSA/HOLOKAUSTA KOJI SE OBILJEŽAVA 2. KOLOVOZA - predlagatelj Klub zastupnika nacionalnih manjina

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
12.12.2014.

Rasprava je zaključena 10. prosinca 2014.
Odluka je donesena na 15. sjednici 12. prosinca 2014. (113 glasova "za", 1 "suzdržan").