10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: