7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU; PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU;
1.1.PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2015. GODINU;
1.2. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2015. GODINU (KONSOLIDIRANO);

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
25.09.2015.

Rasprava je zaključena 18. rujna 2015.
Izmjene i dopune DP-a donesene su na 20. sjednici 25. rujna 2015. (82 glasa "za", 33 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu. donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (81 glas "za", 32 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog planaa Hrvatskih cesta za 2015. godinu donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (81 glas "za", 31 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (79 glasova "za", 35 "protiv", 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (82 glasa "za", 33 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (84 glasa "za", 31 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (81 glas "za", 34 "protiv").

Amandmani

AMANDMAN_Klub_ORaH_REBALANS_PRORAČUNA.pdf

AMANDMAN_Branko Hrg_FINANC_PLAN_HC_PRORACUN_2.pdf

AMANDMAN_VLADE_RH_DP_2015.pdf