Troškovi rada zastupnika u Hrvatskome saboru tijekom prve polovine 2015. godine

Trošak rada zastupnika u Hrvatskome saboru od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. ukupno je iznosio 5.186.127,93 kuna.

U okviru ukupnoga iznosa najveća  je stavka troška upotreba osobnoga automobila u službene svrhe u iznosu od 1.677.875.00 kuna.

U približnome je iznosu i stavka najma stanova na koju su utrošene 1.395.776,62 kune. Stavka u najmanjem iznosu ostvarenoga troška je javni prijevoz na koji su zastupnici ukupno potrošili 28.827,27 kuna.

Tablica 1: Pregled troškova po stavkama potrošnje zastupnika u Hrvatskome saboru u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.

Upotreba osobnog automobila u službene svrhe

1.677.875,00

Najam stana

1.395.776,62

Zrakoplovne karte

512.160,25

Odvojen i život

565.018,11

Hotelski smještaj

328.744,53

Cestarina

259.026,92

Dnevnice

180.163,33

Režijski troškovi

192.639,27

Ostali troškovi (parkiranje, kotizacije, taksi, garaža, reprezentacija na službenome putu)

45.896,63

Javni prijevoz (vlak, trajekt, autobus)

28.827,27

Ukupno:

5.186.127,93

U priloženoj tablici dostupan je pregled troškova po kategorijama za svakoga zastupnika pojedinačno.

Pregled troškova po kategorijama za svakog zastupnika pojedinačno u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.

Pojašnjenja uz preglede troškova:

Zastupnički paušal i naknada za odvojeni život

Zastupnici, uz mjesečnu plaću, ostvaruju pravo na isplatu zastupničkog paušala u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno te naknade za odvojeni život u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, koja se ne isplaćuje tijekom stanke u radu Sabora.

Službeni stanovi

Zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 km od Zagreba sukladno s Odlukom o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika (NN 44/05) imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2.500,00 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500,00 kuna mjesečno. Eventualne razlike u troškovima najma stana i režijskim troškovima zastupnici snose sami.

Dnevnica

U okviru obavljanja svojih zastupničkih dužnosti i aktivnosti, zastupnici imaju pravo na isplatu dnevnice - koja za službeno putovanje u zemlji iznosi 150,00 kuna - i naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (2,00 kune po prijeđenom kilometru), a u skladu s Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnice, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređene kolektivnim ugovorima (NN 117/12), kao i na naknadu troškova cestarine uz predočenje računa.

Naknada troškova prijevoza

Zastupnici, koji se koriste smještajem u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima i oni koji se iznimno koriste hotelskim smještajem, a na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže (pri dolasku i odlasku u svakom tjednu koliko traje zasjedanje). Zastupnici, koji se ne koriste smještajem u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima i hotelskim smještajem, a imaju prebivalište udaljeno više od 50, a manje od 100 km od Zagreba i na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2.500,00 kuna (sukladno s Odlukom o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije, NN 137/02, 18/06, 83/09, 70/10, 5/12, 128/129).

Za dolazak na plenarna zasjedanja Hrvatskoga sabora zastupnicima s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara, uz korištenje osobnog vozila, omogućeno je i korištenje sredstava javnog prijevoza (autobus, vlak, zrakoplov, trajekt), a tako nastali troškovi također im se refundiraju uz predočenje računa. Isto vrijedi i za službena putovanja u inozemstvo, koja uz to uključuju i plaćanje hotelskog smještaja.