Sjednice radnih tijela Sabora u 7. sazivu

U razdoblju od 22. prosinca 2011. do 28. rujna 2015. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 1665 sjednica, od čega 156 tematskih. Najveći broj sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (127), zatim Odbor za financije i državni proračun (106), Odbor za europske integracije/europske poslove (105), te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav (90).

Radna tijela

Broj sjednica

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

90

Odbor za zakonodavstvo

127

Odbor za europske poslove

74

Odbor za europske integracije

31

Odbor za vanjsku politiku

60

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

60

Odbor za obranu

39

Odbor za financije i državni proračun

106

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

11

Odbor za gospodarstvo

58

Odbor za turizam

44

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

72

Odbor za pravosuđe

72

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

63

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

76

Odbor za obitelj, mlade i sport

46

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

18

Odbor za ratne veterane

29

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

48

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

74

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

65

Odbor za poljoprivredu

70

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

43

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

52

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

43

Odbor za predstavke i pritužbe

12

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

4

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

50

Odbor za ravnopravnost spolova

34

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

39

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

55

UKUPNO

1665