Pregled zakonodavnoga rada Hrvatskoga sabora u 7. sazivu

Hrvatski je sabor od 22. prosinca 2011. do 28. rujna 2015. održao 20 sjednica (16 redovnih i 4 izvanredne) u trajanju od 393 dana. Raspravljeno je 1515  točaka dnevnoga reda.

Doneseno je 820 zakona, od kojih je 275 usklađeno sa zakonodavstvom EU-a. Po hitnom postupku doneseno je 658 zakona, 311 zakona doneseno je jednoglasno, 39 prijedloga zakona je odbijeno, a 18 prijedloga zakona je povučeno iz procedure.

Osim toga, doneseno je i 717 odluka, 222  izvješća, 11 planova, 3 deklaracije, 5 mišljenja, 2 programa, 2 poslovnika, 4 državna proračuna i 6 izmjena i dopuna državnoga proračuna, 13 strategija, 3 vjerodostojna tumačenja te 7 zaključaka.
 
Tijekom aktualnoga prijepodneva Vladi je postavljeno 496 zastupničkih pitanja, a 2199 pitanja upućeno joj je u pisanome obliku. Prema dostupnim podacima zaključno s raspravama održanima 18. rujna 2015., zastupnici su se za riječ javili gotovo 38000 puta, najviše za repliku i odgovore na repliku. Klubovi zastupnika zatražili su 201 stanku tijekom zasjedanja, a zastupnicima je izrečena 61 stegovna mjera.

pregled zakonodavnoga rada Sabora u 7. sazivu 
pregled zastupničke aktivnosti u 7. sazivu 
pregled zastupničkih pitanja Vladi RH u 7. sazivu 
pregled zastupničkih pitanja Vladi RH po strankama u 7. sazivu

Autor: Služba za medije/INFODOK služba