Pregled zakonodavnog rada Sabora u prvoj polovini 2014. godine

Hrvatski je sabor do ljetne stanke u zasjedanju, 15. srpnja 2014. godine, održao dvije plenarne sjednice koje su trajale 68 dana. Dvanaesta sjednica ovoga saziva najdulje je trajala u ovom razdoblju - ukupno 41 dan. 

Tijekom nešto više od 460 sati plenarnog rada raspravljeno je 248 točaka dnevnog reda. Doneseno je 130 zakona od kojih je 26 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku donesena su 103 zakona (79 posto), 53 zakona donesena su jednoglasno, a 3 prijedloga zakona su odbijena. 

Osim zakona Sabor je u ovom razdoblju donio i: 107 odluka, 55 izvješća, 2 plana, jednu izmjenu i dopunu državnog proračuna, jedan zaključak te jedno vjerodostojno tumačenje zakona. Uz dvije plenarne sjednice održana su i aktualna prijepodneva na kojima su zastupnici Vladi RH usmeno postavili 79 pitanja, a još 309 pitanja uputili su u pisanom obliku. 

Prema podatcima INFODOK službe, obrađenima za razdoblje do 18. lipnja, zastupnici su se za riječ javili više od 6000 puta, od toga najviše za repliku i odgovor na repliku. 

U radnim tijelima zastupnici su radili na 287 sjednica od čega je 30 bilo tematskih. Radna su tijela na internetskim stranicama Sabora objavila 578 izvješća sa svojih sjednica.

Autor: Služba za medije