Pregled zakonodavnog rada Sabora u 2014. godini

Hrvatski sabor zaključio je danas plenarno zasjedanje za 2014. godinu. Sukladno s Ustavom 15. prosinca nastupa stanka u radu Hrvatskoga sabora koja traje do 15. siječnja.

U nastavku donosimo pregled najvažnijih podataka o zakonodavnome radu Sabora tijekom 2014. godine:

Hrvatski sabor od 22. siječnja do 12. prosinca 2014. godine održao je četiri plenarne sjednice koje su trajale 103 dana.Tijekom više od 700 sati plenarnog rada raspravljene su ukupno 373 točke dnevnog reda. Doneseno je 185 zakona od kojih je 39 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku doneseno je 150 zakona  (81 posto), 69 zakona doneseno je jednoglasno, a 10 prijedloga zakona je odbijeno. Osim zakona Sabor je u ovom razdoblju donio i: 157 odluka, 1 deklaraciju, 75 izvješća, 1 mišljenje, 3 plana, 1 vjerodostojno tumačenje, 1 proračun i 2 izmjene i dopune proračuna te 3 zaključka. Uz četiri plenarne sjednice održana su i aktualna prijepodneva na kojima su zastupnici Vladi RH usmeno postavili 158 pitanja, a još 433 pitanja uputili su u pisanom obliku.

Prema podatcima INFODOK službe, obrađenima za razdoblje do 26.studenoga, zastupnici su se za riječ javili gotovo 10.000 puta, od toga najviše za repliku i odgovor na repliku (78 posto svih javljanja za riječ bile su replike ili odgovori na replike, dok su pojedinačne rasprave činile 5 posto ukupnih javljanja).

Radna tijela u 2014. godini održala su 442 sjednice, od čega 48 tematskih sjednica. Na internetskim stranicama Sabora radna su tijela tako objavila 988  izvješća sa svojih sjednica. Klubovi zastupnika zatražili su stanku tijekom plenarnih zasjedanja ukupno 49 puta, pri čemu je najveći broj stanki zatražio Klub zastupnika HDZ-a. Zastupnicima je izrečeno 12 stegovnih mjera (10 opomena i 2 opomene s oduzimanjem riječi).

zakonodavna aktivnost za 7. saziv 
rad Sabora tijekom 15. sjednice 
rad Sabora u 2014. godini 
rad Sabora u 7. sazivu 
zastupnička aktivnost u 7. sazivu
zastupnička pitanja u 7. sazivu
trajanje sjednica u 7. sazivu
stegovne mjere u 7. sazivu
stanke na zahtjev klubova zastupnika u 7. sazivu

Autor: Služba za medije