Pregled sjednica radnih tijela u razdoblju od 14. listopada do 15. prosinca 2016.

U razdoblju od 14. listopada do 15. prosinca 2016. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 137 sjednica. Najveći broj sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (11), zatim Mandatno-imunitetno povjerenstvo (10) te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za financije i državni proračun (po 8).

Od ukupnog broja sjednica, u devet radnih tijela održano je 13 tematskih. Odbor za poljoprivredu održao je tri tematske sjednice, po dvije su održali Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za zaštitu okoliša i prirode, dok su po jednu tematsku sjednicu održali Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za turizam, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za pravosuđe, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za ravnopravnost spolova.

Radna tijela

Broj sjednica ukupno

od toga tematske

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

8

1

Odbor za zakonodavstvo

11

0

Odbor za europske poslove

4

0

Odbor za vanjsku politiku

6

0

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

6

0

Odbor za obranu

4

0

Odbor za financije i državni proračun

8

0

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

3

0

Odbor za gospodarstvo

6

0

Odbor za turizam

2

1

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

4

1

Odbor za pravosuđe

6

1

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

4

0

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

5

2

Odbor za obitelj, mlade i sport

2

0

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

4

0

Odbor za ratne veterane

3

0

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

3

0

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

5

2

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

3

0

Odbor za poljoprivredu

5

3

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

1

0

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

5

0

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

6

0

Odbor za predstavke i pritužbe

4

0

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

1

0

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

4

1

Odbor za ravnopravnost spolova

2

1

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

2

0

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

10

0

UKUPNO

137

13

Autor: Služba za medije