Pregled sjednica radnih tijela od 28. prosinca 2015. do 15. srpnja 2016.

U razdoblju od 28. prosinca 2015. do 15. srpnja 2016. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 203 sjednice, od čega 22 tematske. Najveći broj sjednica održao je Odbor za poljoprivredu (13), zatim Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo (po 12), Mandatno-imunitetno povjerenstvo (11) te Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obrazovanje, znanost i sport (po 10).

Radna tijela

Broj sjednica

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

12

Odbor za zakonodavstvo

12

Odbor za europske poslove

9

Odbor za vanjsku politiku

4

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

10

Odbor za obranu

5

Odbor za financije i državni proračun

7

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

3

Odbor za gospodarstvo

9

Odbor za turizam

2

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

10

Odbor za pravosuđe

6

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

6

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

10

Odbor za obitelj, mlade i sport

3

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

3

Odbor za ratne veterane

8

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

4

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

7

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

10

Odbor za poljoprivredu

13

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

6

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

7

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

8

Odbor za predstavke i pritužbe

2

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

1

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

5

Odbor za ravnopravnost spolova

7

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

3

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

11

UKUPNO

203

Autor: Služba za medije