Pregled sjednica radnih tijela od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. godine

U razdoblju od 14. listopada 2016. do 14. srpnja 2017. radna tijela Hrvatskoga sabora odradila su 404 sjednice, od čega 57 tematskih. Najveći broj sjednica održali su Odbor za zakonodavstvo (29), zatim Mandatno-imunitetno povjerenstvo i Odbor za financije i državni proračun (po 26) te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav (23). Najveći broj tematskih sjednica održao je Odbor za poljoprivredu (9).

Radna tijela

Redovne sjednice

Tematske sjednice

Ukupno

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

21

2

23

Odbor za zakonodavstvo

29

0

29

Odbor za europske poslove

15

4

19

Odbor za vanjsku politiku

13

5

18

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

18

1

19

Odbor za obranu

5

1

6

Odbor za financije i državni proračun

24

2

26

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

5

0

5

Odbor za gospodarstvo

14

3

17

Odbor za turizam

1

1

2

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

8

1

9

Odbor za pravosuđe

19

1

20

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

14

4

18

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

15

7

22

Odbor za obitelj, mlade i sport

8

1

9

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

8

1

9

Odbor za ratne veterane

4

1

5

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

9

0

9

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

13

4

17

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

13

0

13

Odbor za poljoprivredu

10

9

19

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

5

1

6

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

14

0

14

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

13

0

13

Odbor za predstavke i pritužbe

2

0

2

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

2

0

2

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

7

1

8

Odbor za ravnopravnost spolova

8

5

13

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

4

2

6

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

26

0

26

UKUPNO

347

57

404