Pregled rada Hrvatskoga sabora u 2013. godini

Hrvatski je sabor u 2013. godini održao 5 plenarnih sjednica u trajanju od 110 radnih dana, odnosno više od 790 radnih sati, pri čemu su raspravljene 482 točke dnevnog reda. 

Osim plenarnih sjednica održano je ukupno 457 redovitih sjednica radnih tijela (odbora) i 36 tematskih sjednica. Ukupno je u 2013. godini doneseno 308 zakona, od kojih je 157 usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Od tog broja 252 zakona (81%) doneseno je po hitnom postupku, 157 zakona jednoglasno, dok je 6 prijedloga zakona odbijeno. 
Među ostalim donesenim i prihvaćenim aktima te aktima primljenima na znanje su i 174 odluke, 50 izvješća, 2 plana, 2 poslovnika, 2 programa, 5 strategija, 2 izmjene i dopune Državnog proračuna, 1 Državni proračun, 2 vjerodostojna tumačenja, 1 zaključak te 3 mišljenja.
 
Zastupnici su se tijekom rasprava za riječ javili više od 10 000* puta, ponajviše za repliku i odgovore na repliku, a tijekom Aktualnog prijepodneva dužnosnicima Vlade postavljeno je 155 zastupničkih pitanja, dok je 325 pitanja upućeno u pisanom 
obliku.

*Obrada fonograma u tijeku – dostupni podaci zaključno s 26. studenim 2013.

Autor: Služba za medije