Pregled objavljenih informacija o službenim aktivnostima u Saboru u 2014. godini

Osim detaljnog izvještavanja o zakonodavnom radu na svojim mrežnim stranicama, Hrvatski sabor javnost izvještava i o svim drugim službenim aktivnostima saborskih zastupnika. U nastavku donosimo pokazatelje transparentnosti rada Sabora putem interneta u 2014. godini.
   
Objavljeno je 1159 najava aktivnosti predsjednika Hrvatskoga sabora (261), zastupnika (392), radnih tijela (434) i klubova zastupnika (72) te 442 priopćenja, od čega je o aktivnostima predsjednika Sabora objavljeno 160, a o aktivnostima zastupnika 244 priopćenja.

O važnijim događajima u institucijama Europske unije objavljeno je 38 vijesti.
Broj izvješća radnih tijela u 2014. godini je 988.

Sabor, k tome, od rujna objavljuje dva nova biltena: mjesečni Bilten o europskim poslovima u Hrvatskome saboru te mjesečni Bilten o međunarodnim aktivnostima Hrvatskoga sabora.

Autor: Služba za medije