Pregled europskih i međunarodnih aktivnosti Hrvatskoga sabora u 7. sazivu

Sudjelovanje zastupnika u Hrvatskome saboru u međunarodnim odnosima jedna je od važnih uloga parlamenta. Svojim međunarodnim djelovanjem Hrvatski sabor doprinosi međunarodnoj suradnji Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama te jača svoj međunarodni ugled i značenje.

Ulaskom u članstvo Europske unije i NATO saveza pojačano je sudjelovanje hrvatskih parlamentarnih zastupnika na međuparlamentarnim sastancima. Promijenila se i ojačala uloga zastupnika i u drugim međuparlamentarnim skupštinama jer sada predstavljaju parlament države članice EU-a pa osim nacionalnih interesa predstavljaju i vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija.

Parlamentarna europska i međunarodna aktivnost iznimno je dinamična. Primjerice, u navednom razdoblju predsjednik Sabora Leko sudjelovao je na 28 međunarodnih konferencija, bio u 23 službena posjeta inozemnim dužnosnicima, u Saboru primio 93 strana dužnosnika te održao 65 sastanaka sa stranim veleposlanicima. Najveći broj međunarodnih aktivnosti predsjednik Sabora održao je tijekom 2013. godine - godine stupanja RH u članstvo EU-a.

U području međunarodnih poslova predsjednik Sabora Leko sudjelovao je na 28 međunarodnih konferencija, bio u 23 službena posjeta inozemnim dužnosnicima, u Saboru primio 93 strana dužnosnika, te održao 65 sastanaka sa stranim veleposlanicima. Najveći broj međunarodnih aktivnosti predsjednik Sabora održao je tijekom 2013. godine - godine stupanja RH u članstvo EU-a.

U razdoblju od 2012. do srpnja 2015. predsjednik Hrvatskoga sabora održao je 21 sastanak u okviru europskih aktivnosti Hrvatskoga sabora. Radna tijela i zastupnici ukupno su održali 152 europske aktivnosti, od čega je najveći broj njih (61) održan tijekom 2013. godine.

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe održalo je ukupno 129 aktivnosti, od čega 64 sastanka odbora Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, 15 plenarnih sastanaka te 20 konferencija/seminara izvan Republike Hrvatske. Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini OESS-a u navedenom je razdoblju imalo 35 aktivnosti. U okviru svojih aktivnosti Izaslanstvo je bilo i u 22 misije  promatranja izbora te  je sudjelovalo na 11 plenarnih zasjedanja Parlamentarne skupštine OESS-a. Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imalo je 65 različitih aktivnosti kojih je najviše (22) bilo tijekom 2014. godine. Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji imao je ukupno 21 aktivnost, a Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP) imalo je 29 aktivnosti. Izaslanstvo u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative u navedenom je razdoblju imalo ukupno 6, a Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Mediterana 5 aktivnosti.

Na priloženoj poveznici dostupan je detaljan pregled europskih i međunarodnih aktivnosti Hrvatskoga sabora u razdoblju od 2012. do srpnja 2015. godine.

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove