Posjeti Saboru i aktivnosti Službe za građane u razdoblju od siječnja do lipnja 2017.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. Hrvatskome saboru bilo je 14.028 posjetitelja u okviru posjeta 341 organizirane skupine. Oni su razgledali saborske prostore za posjeteljite te poslušali predavanje o Saboru, a 5.570 pojetitelja prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica.

Najveći broj posjetitelja bili su učenici osnovnih škola (5.397), zatim učenici srednjih škola (5.308) te studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta (1.370).

Hrvatski sabor posjećivali su i članovi udruga građana, građani pojedinci te izaslanstva u radnim i službenim posjetima Hrvatskoj, Hrvatskome saboru i njegovim dužnosnicima, radnim tijelima te klubovima zastupnika. U toj kategoriji bilo je ukupno 654 posjetitelja.
 
U odnosu na 2016. godinu, u svibnju i lipnju 2017. zabilježen je nešto manji broj protokolarnih i dužnosničkih posjeta budući da u tom razdoblju Sabor nije zasjedao zbog predizbornih aktivnosti za lokalne i županijske izbore.  

Rad Službe za građane

Osim poslova na organizaciji posjeta Hrvatskome saboru, Služba za građane radi i na intenziviranju neposredne komunikacije s građanima. Najveći dio neposredne komunikacije odvija se putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba ili samostalno odgovara na upite ili posreduje između građana i zastupnika, radnog tijela Hrvatskoga sabora ili, što je vrlo često, upućuje građane na instituciju nadležnu za rješavanje konkretnog problema.

U ovom izvještajnom razdoblju, bilo putem web-upitnika ili izravno putem e-pošte gradjani@sabor.hr Službi za građane obratilo se 699 građana. Ta obraćanja možemo razvrstati u dvije osnovne kategorije: u prvoj bi bili zahtjevi za dobivanjem konkretne informacije kojom raspolaže Služba a u drugoj upiti koji su  više komentari, žalbe, prijedlozi ili sugestije građana na rad Sabora kao institucije i na rad zastupnika ali, i mnogobrojni osvrti i reagiranja građana na opću društvenu problematiku.

Iz prve kategorije upita zaprimili smo ukupno 225 pitanja. Dio tih obraćanja građana, konkretno 85, bili su upiti zastupnicima putem web-obrasca koje je Služba samo proslijedila zastupnicima, bez povratne informacije je li građanima i u kojem roku odgovoreno. Ostalih 140 upita odnose se na pitanja građana upućenih  Službi, bilo putem web-upitnika ili izravno na adresu e-pošte gradjani@sabor.hr. U drugoj kategoriji „upita“ građana pristigloj na adresu gradjani@sabor.hr  koju možemo kategorizirati kao komentare, žalbe, prijedloge i sugestije, bilo Saboru bilo drugim institucijama države i društva, bilo je ukupno 474 obraćanja.  

Uz rad na organizaciji posjeta Hrvatskome saboru i komunikaciji s građanima putem telefona i elektroničkom poštom, Služba za građane  tijekom prvih šest mjeseci 2017. godine nastavila je kontinuirano raditi na približavanju Sabora građanima, posebice mladima, provedbom tematskih edukativnih projekata.

Tako je, 3. ožujka 2017. godine, u suradnji s CARNet-om realizirala četvrto po redu on-line kviz natjecanje učenika osnovnih škola pod nazivom "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?". Odgovarajući na pitanja proizašla iz nastavnog Plana i programa povijesti 6., 7. i 8. razreda, te sadržaja iz kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, učenici su pokazali zavidno poznavanje Hrvatskoga sabora, njegove povijesne uloge, ali i znanje o suvremenom Saboru, načinu njegova rada te pravima i odgovornostima saborskih zastupnika. U natjecanju su sudjelovale 64 osnovne škole iz cijele Hrvatske, odnosno 384 učenika 6. 7. i 8. razreda.