Pokazatelji posjećenosti saborskih internetskih stranica tijekom 2013. godine

Web stranice Hrvatskoga sabora posjećene su 887,561 put od početka siječnja do 19. prosinca 2013. godine. Jedinstvenih posjetitelja bilo je 380,375, a oni su otvorili 2.410,065 jedinstvenih stranica na kojima su se prosječno zadržali minutu i pol.

Usporedbom pokazatelja iz prve polovine godine s aktualnima dobiva se pokazatelj intenzivnije posjećenosti stranica tijekom prvog polugodišta. U  drugom polugodištu manji broj posjetitelja prosječno je otvorio veći broj stranica, ali se na njima zadržao kraće u odnosu na razdoblje do ljetne stanke u radu Sabora: do 15. srpnja prosječno zadržavanje na stranici bilo je 4,3 minute, dok je od 15. srpnja do kraja prosinca zadržavanje 3,4 minuta. 

U pogledu zanimanja javnosti za temeljne kategorije sadržaja, navike javnosti uglavnom su nepromijenjene. Najviše se posjećuju pregledi aktualnih saborskih događanja među kojima su najtraženije informacije o tijeku zasjedanja Sabora. O zakonodavnom radu najviše se traži podatak o trenutačnom tijeku zasjedanja na naslovnoj stranici, zatim uvid u dnevni red aktualne sjednice, prijenos sjednice uživo i na zahtjev, te uvid u nove akte u zakonodavnoj proceduri koji još nisu na dnevnom redu plenarne sjednice. Odmah zatim, javnost zanima uvid u povučene akte.

Sljedeća najposjećenija kategorija informacija su zastupnici. Javnost najviše zanima uvid u aktivne mandate i mandate u mirovanju, a zatim uvid u pojedinačne zastupničke stranice. Osobna zastupnička stranica Ingrid Antičević Marinović zadržala je najveću posjećenost tijekom cijele godine (8,631 posjet), a na ljestvici najveće posjećenosti slijede Sandra Petrović (završen mandat) s 5,551 posjetom i Peđa Grbin s 5,043 posjeta.

Javnost kontinuirano zanimaju informacije o djelokrugu rada Sabora, odnosu prema ostalim vlastima te o povijesti i aktualnom ustroju. Ljestvicu od najposjećenijih deset sadržaja zatvara pregled propisa kojima se uređuje rad Sabora i informacije o predsjedniku Sabora i njegovim aktivnostima.

Pristup informacijama, potpredsjednici Sabora i Europska unija sljedeće su najposjećenije kategorije informacija. 
U odnosu na prethodnu godinu vrlo značajan porast posjećenosti bilježi naslovna stanica saborskoga weba na engleskom jeziku koja trenutačno bilježi preko petnaest tisuća posjeta.

Među radnim tijelima najposjećenija je stranica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav što je nastavak trenda zabilježenog i u prvoj polovini godine. Ovaj odbor posjećen je više od jedanaest tisuća puta, a sljedeće radno tijelo s najvećom posjećenošću je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu s nešto više od sedam tisuća posjeta.
 
Program za prijenos zasjedanja putem interneta pokrenut je približno stotinu devedeset tisuća puta. Posjetitelji se na poddomeni itv.sabor.hr zadržavaju prosječno šest minuta pri jednom posjetu. Više od dvije trećine posjetitelja ovdje je najviše zanimao videoprijenos zasjedanja u stvarnom vremenu - aktualna točka dnevnog reda. Među videosnimkama na zahtjev najviše su pokretane snimke rasprava o: prijedlozima zakona o znanosti i visokom obrazovanju u oba čitanja, izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju te o prijedlozima Zakona o potrošačkom kreditiranju u oba čitanja.

Najposjećeniji mjesec u godini bio je studeni s 95,973 posjeta, a najmanje posjeta bilo je u kolovozu kada Sabor ne zasjeda, 25,589. Najviše posjetitelja na saborskom webu bilo je u tjednu od 7. do 13. travnja 2013. U tom tjednu bio je i najposjećeniji dan u godini, 10. travnja, s 6,295 posjeta kada je održano aktualno prijepodne 8. sjednice Sabora za koje, uglavnom, javnost iskazuje visoko zanimanje.

Većina posjetitelja saborske stranice posjećuje sa stolnih računala, šezdesetak tisuća to čini s mobilnih telefona, a manje od dvadeset tisuća s tableta pri čemu je zamjetan porast udjela ovoga uređaja u ukupnoj posjećenosti. Web stranice najintenzivnije koriste posjetitelji s desktop računala, a najmanje intenzivno s mobilnih telefona.

Autor: Služba za medije