Objavljeno stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o gospodarskim i fiskalnim posljedicama epidemije bolesti COVID-19 te primjeni fiskalnih pravila tijekom kriznog razdoblja (usvojeno na elektroničkoj sjednici Povjerenstva, 30. ožujka 2020.)