Objavljeni pregledi amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu, na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu te na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Kartica akta

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu sadrži 153 podnesena amandmana. 

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu sadrži 14 podnesenih amandmana. 

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu sadrži 23 podnesena amandmana. 

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sadrži jedan podneseni amandman.