Objavljeni pregledi amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024., na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. i na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. sadrži 78 podnesenih amandmana.

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih cesta  d.o.o. za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. sadrži 14 podnesenih amandmana.

Pregled amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu sadrži 3 podnesena amandmana.

Kartica akta : Rebalans 2022.