Objavljeni pregledi amandmana na Prijedlog državnog proračuna RH za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu, na Prijedlog financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, na Prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, te na Prijedlog financijskog plana HŽ infrastrukture za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

Pregled amandmana na Prijedlog državnog proračuna RH za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu sadrži 382 podnesena amandmana.

Pregled amandmana na Prijedlog financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu sadrži 12 podnesenih amandmana.

Pregled amandmana na Prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu sadrži 40 podnesenih amandmana.

Pregled amandmana na Prijedlog financijskog plana HŽ infrastrukture za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu sadrži 1 podneseni amandman.

 

Kartica akta: Prijedlog državnog proračuna RH za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu