Objavljen pregled amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 16