Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (P.Z. br. 300)