Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o sustavu državne uprave (P.Z. br. 617)