Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o povlasticama u prometu (P.Z. br. 566)