Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog Zakona o kazalištima (P.Z. br. 407)