Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (P. Z. E. br. 659)