Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (P.Z. br. 482)