Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (P.Z.E. br. 433), i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (P.Z.E. br. 434)