Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (P.Z.E. br. 214)