Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o dodatnom porezu na dobit (P.Z.E. br. 431)