Objavljen plan glasovanja za petak, 20. rujna 2019.

Glasovanje će se održati u 12.00 sati prema objavljenom planu.