Informacija o objavi pokazatelja o radu Sabora tijekom 2023. godine te nekih pokazatelja za 10. saziv