Informacija o objavi Javnog poziva Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe za podnošenje prijava za izbor kandidata za člana Europskog odbora za sprječavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment – CPT)