10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

POSLOVNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: