Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2017. godine

Peta simulirana sjednica za učenike srednjih škola okupila je 15. svibnja 2017. srednjoškolce iz 33 škole iz cijele Hrvatske i dva učenička doma iz Zagreba. Kao i svih dosadašnjih godina, srednjoškolci zastupnici predano su sudjelovali u programu sjednice, što znači da su oformili klubove zastupnika i dva nadležna odbora, Odbor za pravosuđe i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Na početku sjednice himnom su odali počast domovini, a minutom šutnje prisjetili su se svih koji su položili živote za dobrobit hrvatskog naroda i opstojnost hrvatske države. Poštovana je tzv. „ženska kvota“ pa je ovaj Sabor imao predsjednicu Maju Roglić i tajnicu Doroteu Brajković, obje učenice 2. razreda V. gimnazije u Zagrebu.

Tema rasprave na Petoj simuliranoj sjednici bila je Zakon o mirenju. Iako je Zakon o mirenju 14 godina na snazi, građani još uvijek ne znaju dovoljno o postupku mirenja, kao izvansudskom načinu rješavanja sporova. To je Zakon koji se vrlo malo koristi u praksi. Na sve to upozorili su srednjoškolci zastupnici i iznijeli niz ideja kako to promjeniti. Ovo su naglasci iz rasprava.

Velik broj govornika istaknuo je potrebu upoznavanja stranaka u sporu s postupkom mirenja, a osvješćivanje o važnosti mirnog rješavanja sporova, isticala je većina govornika, trebalo bi započeti već u osnovnoj i nastaviti u srednjoj školi. Ocijenili su kako veću zastupljenost postupka mirenja priječi zastupnički lobi jer na taj način ostaje bez dijela zarade. Ipak, najveći problem vide u činjenici da građani ne znaju za taj postupak, nego se odamh odlučuju za odlazak na sud. Stranke u parnicama troše novac i vrijeme, na sud često dolaze s predmetima koji se lako mogu rješiti dogovorom.

Zauzimajući se za veću zastupljenost mirenja u Hrvatskoj, srednjoškolci su naveli podatke kako se u Sjedinjenim Američkim Državama mirenjem rješava više od 90 posto sporova. Mirenje je, navodili su i konkretne dokumente, postalo i politički prioritet u Europskoj uniji, posebice u Nizozemskoj i Velikoj Britaniji.

Iznijeli su podatke sa sudova, koji su najbolja ilustracija stanja u Hrvatskoj. Na Trgovačkom sudu u Zagrebu od 264 predmeta mirenjem je rješeno svega 54 predmeta. Slična je situacija i na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu kao i na Trgovačkom sudu u Zagrebu, iako je to jedan od prvih sudova koji je kod nas uveo mirenje. Na sjednici se čulo i nekoliko prijedloga o potrebi ustrojavanja jedinstvenog registra izmiritelja, te da se sve licencirane izmiritelje zakonom obveže na sudjelovanje u edukacijama građana u postupku mirenja. Nekoliko zastupnika srednjoškolaca, predlagalo je i uvođenje zakonske obveze za javne medije, posebice televiziju, u promoviranju mirenja u javnosti.

Uime predjsednika sabora Gordana Jandrokovića sudionike Simulirane sjednice pozdravio je njegov izaslanik Jasen Mesić (HDZ) te potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Vrdoljak (HNS).

videosnimka Simulirane sjednice

Autor: Služba za građane