Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2014. godine

Druga Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola održana je u Hrvatskome saboru u ponedjeljak, 12. svibnja 2014. godine. Sudjelovalo je 150 učenika iz jedanaest srednjih škola iz cijele Hrvatske.  

Ovogodišnja Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola tematski se usredotočila na vrlo aktualnu i važnu problematiku korištenja europskih fondova. Timovi učenika srednjih škola istražili su koje sve mogućnosti nude europski fondovi te kako oni mogu  konkretno koristiti mladima.

Učenici su proučili konkretne postupke u pripremanju prijedloga projekata i načina njihova prijavljivanja za financiranje iz europskih fondova. Simulirajući rad Hrvatskoga sabora, od rada u klubovima zastupnika do nadležnih odbora, učenici su na sjednici, nakon predloženih amandmana i provedene rasprave o njima, usvojili dokument koji se temelji na Nacionalnom programu za mlade od 2014. do 2017. godine u okviru područja (4) Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja. 

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola odvija se prema vlastitom Poslovniku

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola sadržajno i organizacijski najzahtjevniji je i najkompleksniji projekt Službe za građane. Organizira se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i provodi se u sklopu eksperimentalne primjene Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja i slijedi dosadašnje tradicije učenja mladih za aktivno i odgovorno građanstvo.

videosnimka

Autor: Služba za građane