10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
28.06.2023.
Datum izglasavanja:
27.10.2023.

Dana 14. srpnja 2023. na 16. sjednici provedeno je tajno glasovanje za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a. 

U prvom krugu glasovanja od 151 zastupnika glasačke listiće je primilo 78 zastupnika, 78 zastupnika je glasovalo, 1 listić je bio nevažeći, a niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova: dr.sc. Josip Čerina (73 glasa), Lidija Gašparović (2 glasa), Marko Gregur (67 glasova), dr.sc. Danijel Labaš (72 glasa), dr.sc. Antonija Petričušić (4 glasa), Rajko Stilinović (16 glasova), dr.sc. Luka Šeput (71 glas)).

U drugom krugu glasovanja moglo se glasovati za one kandidate koji su u prvome krugu dobili najmanje jednu petinu glasova od broja zastupnika koji su pristupili glasovanju (16 glasova).
U drugom krugu glasovanja od 151 zastupnika glasačke listiće je primilo 76 zastupnika, 76 zastupnika je glasovalo, 2 listića su bila nevažeća, a niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova: dr.sc. Josip Čerina (72 glasa), Marko Gregur (74 glasa), dr.sc. Danijel Labaš (72 glasa), Rajko Stilinović (3 glasa), dr.sc. Luka Šeput (72 glasa).

Dana 27. listopada 2023. na 18. sjednici ponovo je provedeno tajno glasovanje za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a, a moglo se glasovati za one kandidate koji su u prvome krugu dobili najmanje jednu petinu glasova od broja zastupnika koji su pristupili glasovanju (16 glasova). 
Od 151 zastupnika glasačke listiće primilo je 98 zastupnika, 97 zastupnika je glasovalo, 3 listića su bila nevažeća. 
Za članove Programskog vijeća HRT-a izabrani su: dr.sc. Josip Čerina (77 glasova), Marko Gregur (92 glasa), dr.sc. Danijel Labaš (79 glasova) i dr.sc. Luka Šeput (78 glasova).