10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
27.10.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 4. studenoga 2022.
Izvješće je prihvaćeno na 18. sjednici, 27. listopada 2023. (77 glasova "za", 4 "protiv", 8 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: