7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE ZA 2013. GODINU - podnositelj Odbor za predstavke i pritužbe

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
20.03.2015.

Rasprava je zaključena 19. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (100 glasova "za", 2 "suzdržana").