9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

Akt dostavljen sa svrhom informiranja

IZVJEŠĆE O PREGOVORIMA O GLOBALNOM KOMPAKTU O SIGURNIM, UREĐENIM I REGULARNIM MIGRACIJAMA - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru: