10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. I 2020. GODINI, S OZNAKOM TAJNOSTI "VRLO TAJNO" - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru: