10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
16.12.2022.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 29. studenoga 2022.
Izvješće je prihvaćeno na 14., izvanrednoj sjednici, 16. prosinca 2022. (77 glasova "za", 11 "protiv").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: