10th term of the Croatian Parliament (22 July 2020 - 16 May 2024)

5th constituency

Elected MP’s

Maksimčuk, Ljubica (HDZ, substitute member of Zdravko Marić)
Mažar, Nikola (HDZ, substitute member of Darko Puljašić)
Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)
Penava, Ivan (Domovinski pokret)
Šarić, Josip (HDZ, substitute member of Mario Banožić)
Vlašić Iljkić, Martina (SDP, substitute member of Predrag Fred Matić)
Zmaić, Ankica (HDZ, substitute member of Danijel Marušić)
V. izborna jedinica obuhvaća Požeško-slavonsku županiju, Brodsko-posavsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju, i to:
- područje Požeško-slavonske županije u cijelosti,
- područje Brodsko-posavske županije u cijelosti,
- područje Vukovarsko-srijemske županije u cijelosti.