8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA

Prisega je dana 28. prosinca 2015.