7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2014. GODINI - SAŽETAK

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: