7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 754

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
2 December 2014

Dana 14. studenoga 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (82 glasa "za", 27 "protiv", 3 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 26. studenoga 2014.
Zakon je donesen na 15. sjednici 2. prosinca 2014. (77 glasova "za", 31 "protiv", 1 "suzdržan").

Amandmani

POVLACENJE_AMANDMANA_Klub_IDS_Radin_PZ_754-2.pdf

AMANDMAN_Klub_IDS_Radin_PZ_754.pdf

AMANDMAN_Klub_IDS_Radin_PZ_754.pdf

AMANDMAN_NENAD_PLESE_PZ_754.pdf

AMANDMAN_BRANKO_HRG_PZ_754.pdf

AMANDMAN_VALTER_BOLJUNCIC_PZ_754.pdf

AMANDMAN_BRANKO_HRG_PZ_754.pdf

AMANDMAN_Klub-HDZ_PZ_754.pdf