7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 670

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
13 June 2014

Dana 30. svibnja 2014. prihvaćena je primjena hitnog postupka (80 glasova "za", 28 "protiv").
Rasprava je zaključena 12. lipnja 2014.
Zakon je donesen na 13. sjednici 13. lipnja 2014. (76 glasova "za", 16 "protiv").

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMANI_VladaRH_PZ_670.pdf

AMANDMAN_Jadranka_Kosor_PZ_670.pdf

AMANDMAN_Klub_HDSSB_PZ_670.pdf