7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Deneš Šoja (NZ)

Šoja, Deneš

Rođen je 8. travnja 1943. u Kneževim Vinogradima. Završio ekonomski fakultet u Osijeku. Stekao magisterij iz područja ekonomskih znanosti (VSS – magistar javnih financija).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 1. travnja 2014.; zamjenik zastupnika je Šandor Juhas

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Prethodne dužnosti u saboru:

Zastupa manjinu:

mađarsku

Izabran:

  • kandidat Saveza mađarskih udruga

Izborna jedinica: