Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlogu zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, drugo čitanje, P.Z. br. 92

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 29. (elektroničkoj) sjednici Odbora održanoj 29. lipnja 2021. raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, drugo čitanje, P.Z. br. 92 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2021.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Ovim se Zakonom uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, čime bi se završio proces cjelovite regulacije svih njihovih prava. Time bi se ujedno i definirao pojam civilnog stradalnika iz Domovinskog rata, kako bi prava mogli ostvariti i stradalnici koji to ranije nisu mogli po važećem zakonu. Nadalje, Zakonom će se precizno utvrditi tko su civilni stradalnici iz Domovinskog rata, kako ga ne bi zlouporabili pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija. Zakon će također obuhvatiti civile stradale uslijed eksplozije minsko-eksplozivnih sredstava ili uporabe vatrenog oružja u razdoblju od 17. kolovoza 1990. godine do 30. lipnja 1996. godine te će omogućiti i ostvarivanje prava članovima obitelji nestalih civila u Domovinskome ratu i prije nego što proglase svoje članove obitelji umrlima. Ujedno, otvorit će se rok za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata po osnovu bolesti, uspostavit će se evidencija civilnih stradalnika, a predviđene su i mjere za poboljšanje socioekonomskog položaja korisnika. 

U odnosu na tekst Prijedloga zakona u Konačnom prijedlogu zakona skraćen je rok za donošenje provedbenih propisa, preciznije je propisano pravo na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, propisana je nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, a učinjene su i potrebne nomotehničke izmjene.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora većinom su glasova (7 „za“, 4 „suzdržana“ i 1 „protiv“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O CIVILNIM STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio  Renatu Sabljar-Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti, prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.