Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 179

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 31. sjednici Odbora održanoj 29. rujna 2021. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 179, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. rujna 2021.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, propisano je osnivanje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (u daljnjem tekstu: Centar), kao ustrojstvene jedinice Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu:Fond) te je propisano financiranje zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, odnosno propisan je način financiranja poslovanja Centra.

U raspravi, članovi Odbora osvrnuli su se na mjere radiološke i nuklearne sigurnosti i omogućavanje primjerene zaštite pojedinaca, društva i okoliša od štetnih posljedica, kao i učinkovito rješavanje pitanja zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora te istrošenog nuklearnog goriva. U svojim izlaganjima osvrnuli su se također i na potrebu praćenja Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva kao i važnost praćenja procjene utjecaja na okoliš. 

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (10 „za“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru na usvajanje sljedeći

z a k lj u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.